C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

دوربينها و لنزهاي جديد عموماً CS mount هستند . با دوربينهاي CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده مي باشد اما لنزهاي C mount نياز به يك حلقه (VM400) 5mm براي هماهنگي بين دوربين و لنز دارند تا تصوير فوكوس شده بدست آيد. با دوربينهاي C mount امكان استفاده از لنزهاي CS mount وجود ندارد زيرا به طور فيزيكي امكان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصوير فوكوس وجود ندارد.

C mount یا CS mount؟

Cmount lens CSmountlens
Cmount camera O ×
CS mountcamera Needs 5mm ring O

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

فاصله كانوني

فاصله كانوني

فاصله كانوني فاصله كانوني لنز با واحد ميليمتر(mm) اندازه گيري...

سیم‌کشی

سیم‌کشی زمان‌برترین قسمت نصب دوربین‌های مداربسته مربوط به سیم‌کشی می‌شود....

کارکرد دوربین مدار بسته یا دوربین تحت شبکه بدون سیم برای مقاصد ترافیکی

کارکرد دوربین مدار بسته یا دوربین تحت شبکه بدون سیم برای مقاصد ترافیکی

کارکرد دوربین مدار بسته یا دوربین تحت شبکه بدون سیم...

تنظیمات قالب