C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

دوربينها و لنزهاي جديد عموماً CS mount هستند . با دوربينهاي CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده مي باشد اما لنزهاي C mount نياز به يك حلقه (VM400) 5mm براي هماهنگي بين دوربين و لنز دارند تا تصوير فوكوس شده بدست آيد. با دوربينهاي C mount امكان استفاده از لنزهاي CS mount وجود ندارد زيرا به طور فيزيكي امكان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصوير فوكوس وجود ندارد.

C mount یا CS mount؟

Cmount lens CSmountlens
Cmount camera O ×
CS mountcamera Needs 5mm ring O

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

تاثیر دما بر عملکرد سیستم مداربسته

تاثیر دما بر عملکرد سیستم مداربسته

تاثیر دما بر عملکرد سیستم مداربسته در رابطه با تاثیر...

میزان حساسیت نوری دوربین

میزان حساسیت نوری دوربین

میزان حساسیت نوری دوربین   دربیشتر صحنه های طبیعی که...

تنظیمات Windows Firewall برای انتقال تصویر

تنظیمات Windows Firewall برای انتقال تصویر همانطور که میدانید, در...

تنظیمات قالب