C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

C mount یا CS mount؟

دوربينها و لنزهاي جديد عموماً CS mount هستند . با دوربينهاي CS mount هر دو نوع لنز قابل استفاده مي باشد اما لنزهاي C mount نياز به يك حلقه (VM400) 5mm براي هماهنگي بين دوربين و لنز دارند تا تصوير فوكوس شده بدست آيد. با دوربينهاي C mount امكان استفاده از لنزهاي CS mount وجود ندارد زيرا به طور فيزيكي امكان بستن لنز به  CCD جهت بدست آوردن تصوير فوكوس وجود ندارد.

C mount یا CS mount؟

Cmount lens CSmountlens
Cmount camera O ×
CS mountcamera Needs 5mm ring O

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

PRESET دوربین مدار بسته چیست؟

PRESET دوربین مدار بسته چیست؟

PRESET دوربین مدار بسته چیست؟ پریست PRESET: در اماکن یا...

میزان حساسیت نوری دوربین

میزان حساسیت نوری دوربین

میزان حساسیت نوری دوربین   دربیشتر صحنه های طبیعی که...

لنزهاي تله فوتو و سوپر تله فوتو

لنزهاي تله فوتو و سوپر تله فوتو لنزهاي تله فوتو...

تنظیمات قالب