Auto یا Manual Iris؟

Auto یا Manual Iris؟

معمولا از لنزهاي Auto Iris براي محيط هاي خارجي كه ميزان نور متغيري دارند، و از لنزهاي Manual Iris براي محيط هاي داخلي كه ميزان نور نسبتاً ثابتي دارند، استفاده مي شود. با ظهور دوربينهاي با Iris الكترونيكي، امكان استفاده از لنزهاي Manual Iris در محيط هاي با نور متغير امكان پذير گشت زيرا دوربين به طور الكترونيكي اصلاح ميزان نور دريافتي را انجام مي دهد. اگرچه شرايطي براي انتخاب اين گزينه وجود دارد: تنظيم F stop دشوار مي گردد; اگر Iris كاملاً باز باشد تا دوربين در شب كاركند، عمق ديد خيلي كوچك مي شود و در اين شرايط بدست آوردن فوكوس
خوب حتي در طول روز بسيار دشوار مي شود، دوربين مي تواند كيفيت تصوير نرمال را حفظ كند اما نمي تواند بر عمق ديد بي تاثير باشد; اگر Iris بسته باشد تا عمق ديد را در نور كم دوربين افزايش دهد در اين حالت نور كم دوربين، كيفيت تصوير را پايين مي آورد.

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

 

مطالب مشابه

PRESET دوربین مدار بسته چیست؟

PRESET دوربین مدار بسته چیست؟

PRESET دوربین مدار بسته چیست؟ پریست PRESET: در اماکن یا...

آموزش کارت سیستم کنترل تردد

آموزش کارت سیستم کنترل تردد کارت سیستم کنترل تردد در...

سيستم نظارت تصويري ديجيتالي توزيع شده

سيستم نظارت تصويري ديجيتالي توزيع شده Distributed Digital Video Monitoring...

تنظیمات قالب