توضیحات تکمیلی در مورد انواع لنز دوربین مداربسته

توضیحات تکمیلی در مورد انواع لنز دوربین مداربسته

 

انواع لنز دوربین مداربسته:

لنزهاكلاًب هدودسته (ثابت(فيكس) وقابل تنظيم( وريفوكال(VariFocal) تقسیم می شوند.

لنزهاي فيكسل نزهايي هستند كه فاصله كانوني و زاويه ديد آنها از ابتداي توليد شدنشان مشخص است و قابل تغيير نمي باشند.

Untitled1

درلنزهاي وري فوكال توسط دو پيچ متحركي كه روي لنز قرار گرفته بر حسب نياز مي توان زاويه ديد را باز و بسته نمود و سپس پيچ هاي روي انرا فيكس نمود

Untitled2

هرچه فاصله كانوني كمتر باشد زاويه ديد بيشتر است،بطور مثال لنزي بافاصله كانوني ۳٫۵-۸ داراي زاويه ديد بيشتري نسبت به لنزي با فاصله كانوني ۶-۱۵ ميباشد.

www.kalacomp.com
۰۲۱-۶۶۰۸۵۴۲۴
۰۲۱-۶۶۰۸۵۸۹۲

مطالب مشابه

فرمت دوربين

فرمت دوربين فرمت دوربين، بر روي زاويه ديد تاثير ميگذارد....

آنالیز ویدئویی و کاهش فضای ذخیره سازی اطلاعات دوربین مداربسته

آنالیز ویدئویی و کاهش فضای ذخیره سازی اطلاعات دوربین مداربسته

آنالیز ویدئویی و کاهش فضای ذخیره سازی اطلاعات دوربین مداربسته...

صرفه جویی در حجم ذخیره سازی با دستگاه ضبط تصاویر

صرفه جویی در حجم ذخیره سازی با دستگاه ضبط تصاویر...

تنظیمات قالب